ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2
ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2

ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2

3 400,00 zł netto
4 182,00 zł brutto
Ilość
Dostępny


 
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2

 


 

Czym jest ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2 ?

ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE to program do tworzenia profesjonalnej dokumentacji branżowej w zakresie obiektowego projektowania zewnętrznych sieci teletechnicznych (światłowodowych oraz miedzianych). Dedykowany jest przede wszystkim projektantom zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych, a także firmom projektowo-wykonawczym zajmujących się tworzeniem koncepcji sieci, sporządzaniem rysunków branżowych, opracowywaniem inwentaryzacji istniejącej sieci oraz wszystkim osobom związanym z branżą telekomunikacyjną.

ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE to program do tworzenia profesjonalnej dokumentacji branżowej w zakresie obiektowego projektowania zewnętrznych sieci teletechnicznych (światłowodowych oraz miedzianych). Jest to kolejny moduł branżowy systemu ArCADia i, jak wszystkie poprzednie moduły, może funkcjonować także jako nakładka na programy AutoCAD lub ArCADia- -IntelliCAD. Użytkownik korzystający z programu ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE ma możliwość szybkiego stworzenia rysunków zewnętrznych sieci teletechnicznych na planach zagospodarowania przestrzennego bądź wykonania własnego rysunku przedstawiającego istniejącą lub projektowaną sieć w zakresie jej pasywnych składników.

Ze względu na specyfikę projektowania zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych (konieczność budowy lub rozbudowy teletechnicznej kanalizacji kablowej pierwotnej, wtórnej, rurociągów kablowych, istniejących bądź projektowanych linii napowietrznych, przebudowy istniejących kabli) zakres programu obejmuje projektowanie kabli światłowodowych i miedzianych w powiązaniu z wyżej wymienionymi elementami sieci. Skierowanie programu do projektantów zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych nie wyklucza możliwości przeznaczenia programu dla firm projektowowykonawczych zajmujących się tworzeniem koncepcji sieci telekomunikacyjnych, sporządzaniem rysunków branżowych, opracowywaniem inwentaryzacji istniejącej sieci oraz do wszystkich osób związanych z branżą telekomunikacyjną. Program udostępnia bazę do sporządzenia kosztorysu poprzez kompleksowe zestawienie podstawowych materiałów wykorzystanych przy budowie sieci telekomunikacyjnych z uwzględnieniem kabli i osprzętu do zakończenia kabli światłowodowych oraz miedzianych w obiektach końcowych. Tak wygenerowane zestawienia mogą być za pomocą jednego kliknięcia myszy przekazane do takich programów kosztorysowych, jak Ceninwest czy Norma.

Użytkownik ma do dyspozycji bibliotekę obiektów wykorzystywanych przy projektowaniu z możliwością ich edycji i nadawania im parametrów. Oprócz możliwości sprawnego wykonania rysunków i schematów program przeprowadza obliczenia niezbędne do poprawnego zaprojektowania sieci. Połączenie specjalistycznych funkcji wykorzystanych w niniejszej aplikacji wraz z przeprowadzanymi obliczeniami i dokonywaniem sprawdzenia poprawności zaprojektowanej sieci jest perfekcyjnym narzędziem do tworzenia projektów sieci telekomunikacyjnych z wykorzystaniem kabli światłowodowych i miedzianych.

Program ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE umożliwia projektowanie zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych na trasie: przełącznica początkowa (zakończenie kablowe początkowe: przełącznica, szafa zewnętrzna, skrzynka kablowa) – trasa linii telekomunikacyjnej – przełącznica końcowa (zakończenie kablowe końca linii: przełącznica, szafa zewnętrzna, skrzynka kablowa, zakończenie kabli w budynku), jak również dowolnej konfiguracji sieci z rozbiciem jej na wybrane elementy składowe.

MOŻLIWOŚCI:
  • Projektowanie doziemnej kanalizacji kablowej pierwotnej, wtórnej, rurociągu kablowego.
  • Projektowanie linii napowietrznej.
  • Projektowanie kabli światłowodowych i miedzianych(w tym również kabli informatycznych bądź koncentrycznych) z wykorzystaniem projektowanej lub zdefiniowanej istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej.
  • Sprawdzenie poprawności przebiegu zaprojektowanych odcinków jednostkowych kabla, wybranej relacji kabla oraz poprawności podłączeń pozostałych elementów składowych projektu.
  • Generowanie raportów obliczeniowych, takich jak analiza tłumienia, wykazy odcinków kabla, opis trasy przebiegu kabla, zestawienie odcinków kanalizacji pierwotnej i wtórnej.
  • Generowanie schematów przebiegu kabli,schematu kanalizacji pierwotnej, rurociągu kablowego, zestawienia materiałów projektu bądź wybranej relacji.
  • Raport wybranego obiektu lub grupy obiektów.
  • Eksport zestawienia materiałów do programów kosztorysowych.


10 Przedmioty

16 innych produktów w tej samej kategorii: