ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2
ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2

ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2

1 180,00 zł netto
1 451,40 zł brutto
Ilość
Dostępny


 
     ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2

 


 

Czym jest ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2 ?

ArCADia-INSTALACJE GAZOWE to moduł branżowy systemu ArCADia. Program pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji projektu wewnętrznej instalacji gazowej.

Program umożliwia obiektowe tworzenie rysunków wewnętrznej instalacji gazowej na rzutach architektonicznych budynku oraz automatycznego tworzenia schematów obliczeniowych i rozwinięć instalacji. Użytkownik ma do dyspozycji bibliotekę obiektów wykorzystywanych przy projektowaniu z możliwością ich edycji i nadawania im parametrów technicznych.

Moduł ArCADia-INSTALACJE GAZOWE przeprowadza obliczenia niezbędne do poprawnego zaprojektowania instalacji (sprawdzenie poprawności przyjętych średnic, kontrola zakresu spadku ciśnienia przed odbiornikami gazu) i stworzenia profesjonalnego raportu technicznego.

Program ArCADia-INSTALACJE GAZOWE kierowany jest zarówno do projektantów sieci i instalacji gazowych oraz wszystkich osób zajmujących się branżą sanitarną i instalacyjną w budownictwie. ArCADia-INSTALACJE GAZOWE jest częścią systemu ArCADia składającego się z współpracujących ze sobą modułów branżowych.

Do pracy z programem ArCADia-INSTALACJE GAZOWE proponujemy dedykowany silnik graficzny ArCAdia-START jednocześnie umożliwiamy posiadaczom programów ArCADia-INTELLICAD lub programu AutoCAD korzystanie na tej samej licencji z funkcjonalności modułu który instalowany jest wówczas dodatkowo jako nakładka dla tych programów. Moduł współpracuje z najnowszymi wersjami AutoCAD’a.

MOŻLIWOŚCI:
 • Wykonanie rysunków wewnętrznej instalacji gazowej na rzutach architektonicznych budynku począwszy od zlokalizowania głównej szafki gazowej, nadania jej parametrów technicznych wraz z parametrami gazu, rozmieszczenia odbiorników gazu, urządzeń pomiarowych, przez ustalenie przebiegu rurociągów instalacji gazowej z ustaleniem miejsc montażu armatury odcinającej.
 • Wyposażenie instalacji w filtr gazu i reduktor ciśnienia NOWOŚĆ!
 • Możliwość przekształcenia zwykłej linii CAD w obiekt rura gazowa modułu ArCADia –INSTALACJIE GAZOWE NOWOŚĆ!
 • Wyznaczenie obliczeniowego zapotrzebowania gazu dla budynku zasilanego gazem o dowolnych właściwościach palnych z uwzględnieniem współczynników jednoczesności.
 • Przeprowadzenie obliczeń całkowitej straty ciśnienia dla wszystkich ścieżek do odbiorników gazu oraz wyznaczenie ciśnienia minimalnego i maksymalnego przed odbiornikiem gazowym.
 • Komunikaty i ostrzeżenia weryfikujące poprawność obliczeń i prawidłowość zaprojektowanej instalacji.
 • Wygenerowanie schematów obliczeniowych dla wszystkich ścieżek dopływu gazu do odbiorników wraz z możliwością jego uczytelnienia.
 • Automatyczne tworzenie rysunku rozwinięcia całej zaprojektowanej instalacji gazowej lub jej części. Automatyczne tworzenie rysunku aksonometrii całej zaprojektowanej instalacji gazowej lub jej części. Możliwość wprowadzania armatury bezpośrednio na rysunku aksonometrii z automatycznym uwzględnieniem na rzucie i w zestawieniach. NOWOŚĆ!
 • Automatyczne generowanie zestawu kształtek połączeniowych zależnych od rodzaju połączeń w punkach węzłowych oraz przy podejściach do punktów czerpalnych, wraz z możliwością ich modyfikacji. NOWOŚĆ!
 • Wygenerowanie raportów obliczeniowych zawierających odcinkowe straty ciśnienia gazu na poszczególnych odcinkach obliczeniowych z możliwością regulacji średnic odcinków.
 • Wygenerowanie gotowych zestawień materiałów.
 • Możliwość prostego i szybkiego wprowadzania dodatkowych baz danych do biblioteki głównej programu oraz możliwość wyboru katalogów do użytku w danym projekcie instalacji.
 • Podgląd instalacji w 3D, ułatwiający korygowanie nieprawidłowości prowadzenia trasy rurociągów nieuwidacznianej na rzucie.
 • Eksport zestawień materiałów, wykazów elementów , raportów w formacie .rtf (np. do programu Microsoft Word). Eksport zestawienia materiałów w formacie .csv (np. do programu Microsoft Exel) NOWOŚĆ! i do programu Ceninwest10 Przedmioty

16 innych produktów w tej samej kategorii: