ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2
ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2

ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2

1 180,00 zł netto
1 451,40 zł brutto
Ilość
Dostępny


 
      ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2

 


 

Czym jest ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2 ?

ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE to moduł branżowy systemu ArCADia. Program pozwala na wykonanie profesjonalnej dokumentacji projektu instalacji kanalizacyjnej na podkładach architektoniczno-budowlanych. Program przeznaczony jest dla projektantów wewnętrznych instalacji sanitarnych.

ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE pozwala na obiektowe wstawianie elementów rysunkowych na podkładach architektonicznych przy jednoczesnym tworzeniu schematów obliczeniowych oraz generowaniu rozwinięć i profili. Użytkownik ma możliwość zaprojektowania instalacji kanalizacyjnej ze względu na prowadzone ścieki: ścieki socjalno-bytowe, opadowe (dla lokalizacji rur spustowych w budynku lub przy konieczności prowadzenia rur odpływowych pod posadzką budynku) oraz ścieków technologicznych. Rysunki rzutów mogą być wykonywane na podkładach architektoniczno-budowlanych w formacie plików rastrowych lub wektorowych.

Użytkownik korzysta z biblioteki elementów stosowanych w instalacjach kanalizacyjnych, którą może rozbudowywać i dostosować do własnych potrzeb w zakresie stosowanych urządzeń oraz rodzajów materiałów rurociągów. Istnieje możliwość sporządzenia szablonu z zapisem własnych ustawień domyślnych dla każdego elementu programu i przenoszenia go razem z projektem pomiędzy stanowiskami.
Na wstępie użytkownik lokalizuje piony dla grupy odbiorników z możliwością zdefiniowania odsadzek (przejść pod stropami), sposobu wentylacji pionów i połączeń pionów. W tym celu wprowadzana jest grubość stropów i wysokość kondygnacji (dane o geometrii budynku z ArCADia-ARCHITEKTURA będą generowały się automatycznie).

W programie można zaprojektować podłączenia urządzeń do pionu i na tej podstawie zdefiniować obciążenia hydrauliczne, co z kolei pozwoli na wyznaczenie średnicy pionu. Program umożliwia definiowanie obiektów na odcinkach poziomych i pionowych: czyszczaki, rewizje, studzienki, armatura (klapy burzowe) oraz przepady. Na podstawie zadanych spadków, wyznaczonych średnic oraz danych o ławach fundamentowych i innych obiektach program generuje profil podłużny instalacji. Na tak wygenerowanym profilu istnieje możliwość dodefiniowania poszczególnych parametrów, np. średnicy, co zostanie uwzględnione w modelu ogólnym kanalizacji.

Na podstawie informacji o ilości podłączonych urządzeń do pionu oraz o systemie kanalizacji jest generowane rozwinięcie części/całości instalacji.

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:

 • Wprowadzanie trasy rurociągów instalacji kanalizacyjnej z zadanym spadkiem na rzucie, począwszy od punktu opływu wraz ze studzienką rewizyjną po przybory kanalizacyjne, z uwzględnieniem rodzaju odprowadzanych ścieków.
 • Nanoszenie punktów odpływu, armatury, czyszczaków i automatyczne wprowadzanie rewizji na poziome kanały odpływowe. Nadanie im informacji charakterystycznych.
 • Nanoszenie rurociągów z automatycznym rozróżnieniem na kanały odpływowe, piony i podejścia pod przybory - bogata biblioteka materiałów.
 • Automatyczne generowanie zestawu kształtek połączeniowych wraz z możliwością ich modyfikacji i rysunkowym odzwierciedlaniem tych elementów na wszystkich rysunkach.
 • Ułatwienia rysunkowe pozwalające w szybki i łatwy sposób kreować podejścia wielu odpływów jednocześnie w zależności od sposobu podłączenia i przeznaczenia przyborów. Dobór rurociągów podejść przyborów do pionów z katalogów producentów.
 • Ciągłe wprowadzanie trasy pionowych i poziomych odcinków instalacji, zmiana poziomu wielu elementów instalacji jednocześnie. Możliwość wprowadzenia do biblioteki programu typowych układów elementów.
 • Automatyczne tworzenie numerowania punktów i opisu instalacji z możliwością edycji i tworzenia własnych szablonów.
 • Pełne automatyczne generowanie rozwinięcia: odpływów, pionów, podejść z przyborami wraz z armaturą i urządzeniami instalacji kanalizacyjnej. Możliwość edycji i zmiany obiektów z poziomu rysunku rozwinięcia. Skrócenie długich tras kanałów i automatyczne odsunięcia na rysunku rozwinięcia w celu uczytelnienia rysunku.
 • Automatyczne generowanie profili przewodów odpływowych i pionów z uwzględnieniem kolizji z innymi instalacjami modułów systemu ArCADia. Uwzględnienie obiektów i kształtek połączeniowych.
 • Obliczanie przepływów odcinkowych, napełnień i prędkości.Wyznaczanie średnic odcinków odpływowych, pionów, rur spustowych i spadków.
 • Podgląd instalacji w 3D, ułatwiający korygowanie nieprawidłowości prowadzenia trasy rurociągów nieuwidacznianej na rzucie.
 • Sprawdzenie instalacji pod względem poprawności połączeń oraz czytelny sposób wykrywania i korygowania błędów, umożliwiające szybkie sortowanie pod względem elementów i ich położenia.
 • Generowanie raportów obliczeniowych, gotowych zestawień materiałów, urządzeń oraz kształtek połączeniowych zawartych w projekcie, przeznaczonych do dalszego przetworzenia oraz wykonania kosztorysów i wycen inwestycji (eksport do programów Ceninwest i Norma).


10 Przedmioty

16 innych produktów w tej samej kategorii: