ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2
ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2

ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2

1 340,00 zł netto
1 648,20 zł brutto
Ilość
Dostępny

ArCADia Sieci Elektryczne

 

Czym jest program ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2?

ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE to moduł branżowy systemu ArCADia BIM, opartym na ideologii Building Information Modeling (BIM).

ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE pozwala na tworzenie profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania zewnętrznych sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia. Program umożliwia obiektowe tworzenie rysunków sieci elektroenergetycznych zewnętrznych na planach zagospodarowania przestrzennego bądź wykonania własnego rysunku przedstawiającego sieć począwszy od transformatora niskiego napięcia do tablicy rozdzielczej w budynku. 

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:

 • Generowanie schematów strukturalnych sieci począwszy od źródła zasilania po ostatni obiekt. Funkcjonalność ta umożliwia w szybki sposób wygenerowanie rysunku schematu strukturalnego projektowanej sieci niezbędnego w dokumentacji projektowej. Schemat zawiera topologię projektowanej sieci.
 • Usprawnienie obliczeń technicznych o wprowadzenie współczynnika jednoczesności i impedancji pętli zwarcia do obiektu „złącze kablowe” co pozwala na obliczenia zwarciowe wewnętrznych linii zasilających od złącza kablowego do tablicy rozdzielczej w budynku oraz pozwala na obliczenia mocy obciążeniowej na każdym odcinku projektowanej sieci.
 • Możliwość generowania współrzędnych geodezyjnych na planach zagospodarowania terenu. Użytkownik po zaznaczeniu punktów geodezyjnych może wygenerować raport współrzędnych X i Y do pliku RTF. Funkcjonalność ta jest bardzo przydatna kiedy projektant musi przedstawić współrzędne geodezyjne załamań projektowanej sieci do Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej.
 • Możliwość podmiany widoku symbolu dla konkretnego obiektu oraz możliwość tworzenia baz własnych symboli dla projektowanych obiektów.
 • Mufa kablowa.
 • Szybkie sporządzenie rysunków sieci elektroenergetycznych zewnętrznych na planach zagospodarowania przestrzennego, a także wykonanie własnego przedstawiającego sieć rysunku - począwszy od transformatora, a skończywszy na tablicy rozdzielczej w budynku.
 • Projektowanie sieci elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych.
 • Szybkie i sprawne wykonanie projektu przyłącza elektroenergetycznego do obiektów budowlanych oraz zaprojektowania instalacji oświetlenia zewnętrznego np. oświetlenia dróg, ulic, parkingów, itp.
 • Na każdej projektowanej linii użytkownik ma możliwość doboru aparatów zabezpieczających przed skutkami zwarć i przeciążeń, wykorzystując przy tym bibliotekę urządzeń zabezpieczających lub tworząc własne.
 • Bogata biblioteka obiektów, możliwość definiowania własnych.
 • Przeprowadzenie wszystkich podstawowych obliczeń sieci.
 • Generowanie profesjonalnej dokumentacji technicznej oraz zestawień materiałów wykorzystanych w projekcie w celu umożliwienia wykonania przedmiaru do kosztorysów wyceniających inwestycję.

 Współpraca ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2 z programem AutoCAD® firmy Autodesk.


10 Przedmioty

16 innych produktów w tej samej kategorii: