ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

390,00 zł netto
479,70 zł brutto
Ilość
Dostępny

ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

 

Czym jest program ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU?

Istotnym uzupełnieniem modułu ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU jest dodatkowa biblioteka obiektów 3D ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU. Zawiera ona 236 wysokiej jakości obiektów 3D, użytecznych w projektowaniu otoczenia budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, obszarów osiedli miejskich i ogólnie przestrzeni miejskiej.

Moduł ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU rozbudowuje podstawowe funkcje systemu ArCADia BIM o opcje związane z projektowaniem otoczenia budynków. Nowy moduł systemu jest istotnym uzupełnieniem funkcjonalności programu ArCADia-ARCHITEKTURA, pozwala na modyfikacje terenu wokół budynków, daje możliwość umieszczania w projekcie akwenów wodnych, oczek wodnych oraz basenów. Program wprowadza również inne udogodnienia związane z projektowaniem budynków. Korzystając z funkcji modułu ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU można wyznaczyć obszar działki poprzez ich ogrodzenie a na jej teren wprowadzić obszary, które staną się chodnikami, ścieżkami lub rabatami, całości dopełnia możliwość wprowadzania roślin. Na obecnym etapie program nie zawiera złożonej bazy roślin, znajdują siew nim jednak podstawowe typy, które wystarczają do stworzenia koncepcji otoczenia budynku. program generuje również zestawienie użytych roślin oraz zliczyć długość ogrodzenia i jego podstawowe elementy.

Funkcjonalności programu ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU:

TEREN:

Ukształtowanie terenu zadanymi liniami i punktami wysokościowymi można modyfikować poprzez wyznaczenie pola i jego deformację punktem lub obszarem. Górki, pagórki i zagłębienia powstałe w ten sposób można nadal modyfikować, podając dane globalnie lub od istniejącej rzeźby terenu. Wszystkie modyfikacje w czytelny sposób przedstawione są podczas wprowadzania w oknie, gdzie można dokonywać jeszcze zmian wysokości lub np. promienia wzniesienia.

ROŚLINY:

Rośliny podzielone są na trzy podstawowe typy, różniące się trójwymiarowym modelem. Na rzut wprowadzany jest symbol 2D, który we właściwościach rośliny można podmienić na obiekty 2D specjalnie dodane do biblioteki lub na samodzielnie narysowane symbole. Model rośliny (jej trójwymiarowy widok) także można modyfikować, podmieniając go na wybrany z biblioteki obiektów 3D.

OGRODZENIE:

Obszar działki może zostać wyznaczony za pomocą ogrodzenia, które dostosuje się do terenu, sprawdzając wysokości na całej swojej długości lub tylko na narożnikach. Ogrodzenie składa się z kilku elementów, takich jak słupki, wypełnienie, obramowanie, mocowanie i podmurówka. Każdy z tych elementów może być włączony lub wyłączony, może mieć zmienione parametry lub wybrany inny skrypt, czyli rodzaj. Skryptowa budowa ogrodzenia pozwala na jego rozbudowę przez użytkownika.

OBSZARY:

Chodniki, ścieżki, trawniki czy rabaty można wprowadzać, rysując dowolny ich kształt i zadając grubość. Zdefiniowany obszar odwzoruje ukształtowanie powierzchni lub zmodyfikuje ją, jeśli przy rysowaniu wprowadzone będą niezbędne punkty wysokościowe. Istniejące obszary dostosowują się do wszelkich modyfikacji terenu.

WYKOP:

Można wprowadzać pogłębienia o dowolnym kształcie i wszystkich krawędziach poziomych. Dno wykopu jest zadawane globalnie i zawsze jest powierzchnią poziomą.

AKWEN:

Zbiorniki wodne rysowane są dowolnymi kształtami z zadaną modyfikacją terenu obszarem lub punktem. Powstałe akweny lub oczka wodne można modyfikować, zadając im wysokości bezwzględne lub od istniejącego wokół terenu. Poziom lustra wody określany jest wartością bezwzględną.

BASEN:

Baseny mogą być wprowadzane jako elementy wolno stojące o zadanej wysokości nad terenem lub zagłębione w terenie, otoczone ze wszystkich stron ścianami. Do biblioteki zostały dodane potrzebne akcesoria, takie jak drabinki.

ZESTAWIENIA:

Do projektu można wprowadzić zestawienie użytych roślin podzielone grupami i typami elementów. Kolejnym zestawieniem jest wykaz długości ogrodzeń z informacją o ilości słupków i schemacie wypełnienia.

 

Współpraca ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU z programem AutoCAD® firmy Autodesk.

Program ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU będący modułem systemu ArCADia BIM posiada możliwość pracy jako nakładka dla programu AutoCAD®. ArCADia BIM to połączenie programów bazowych z modułami branżowymi. Projektanci zależnie od swoich potrzeb do modułu branżowego mogą wybrać program podstawowy spośród trzech wersji ArCADia 10 / PLUS 10 i LT 10. Programy te są edytorem graficznym CAD i środowiskiem integrującym w swoim interfejsie wszystkie moduły branżowe.

Całe środowisko ArCADia BIM dostępne jest również dla użytkowników programu AutoCAD® w formie nakładki dla tego programu. Kupując program ArCADia BIM AC użytkownicy oprogramowania firm Autodesk mogą w pełni korzystać z dobrodziejstw naszego systemu BIM w dobrze znanym sobie środowisku CAD. ArCADia AC i wszystkie nakładki naszego systemu w pełni wspierają format DWG gwarantując użytkownikom, że projekt w nich wykonany będzie dostępny dla użytkowników innych programów CAD. Całe środowisko ArCADia BIM dla programu AutoCAD® jest dostępne wersji 64-bitowej.


10 Przedmioty

16 innych produktów w tej samej kategorii: