ArCADia-TERMOCAD 7
ArCADia-TERMOCAD 7

ArCADia-TERMOCAD Audyt 8

2 150,00 zł netto
2 644,50 zł brutto
Ilość
Dostępny

ArCADia-TERMOCAD Audyt 8

 

Czym jest program ArCADia-TERMOCAD Audyt 8?

Program w wersji ArCADia-TERMOCAD Audyt przeznaczony jest do wykonywania audytów energetycznych
i remontowych. Posiada możliwość uwzględnienia w obliczeniach audytu efektywności energetycznej, modernizacji systemu oświetlenia oraz wymiany sprzętu i urządzeń elektrycznych celem obniżenia zużycia energii przez budynek. Efektem obliczeń jest raport z kartą audytu efektywności energetycznej, w której podana jest ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej i finalnej. Dodatkowo generowany jest nowy raport „Zestawienie przegród”, który zawiera przegrody uszeregowane po typach i kondygnacjach, z podanymi ich powierzchniami i orientacją względem kierunków świata.

Obliczenia programu uwzględniają rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. 2020 poz. 879). Program w procesie termomodernizacji uwzględnia również montaż mikroinstalacji OZE (np. paneli fotowoltaicznych). Funkcjonalność ta może być bardzo istotna przy wielu projektach termomodernizacyjnych. Inwestor ubiegający się
o dofinansowanie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, który realizuje termomodernizację i zdecyduje się na montaż mikroinstalacji OZE (np. paneli fotowoltaicznych), może ubiegać się o premię termomodernizacyjną zwiększoną
z 16 proc. do 21 proc. kosztów całego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Program ArCADia-TERMOCAD pozwala
na uwzględnienie w obliczeniach warunków technicznych wybranych spośród ogłoszonych na lata 2008, 2014, 2017, 2019
i 2021. Użytkownicy mają możliwość wyboru wartości referencyjnych w zakresie wartości wskaźnika EP dla budynków oraz wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród, pomiędzy tymi starszymi, z lat 2008 i 2014, a nowszymi przewidzianymi na lata 2017, 2019 i 2021.

Program może być także wykorzystywany do certyfikowanych obliczeń BREEAM. Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze, bogatej bazie podpowiedzi oraz możliwości pobierania geometrii budynku wraz z niezbędnymi danymi z parametrycznego projektu architektonicznego użytkownik w łatwy i szybki sposób opracowuje konieczne dokumenty zgodnie z wymogami prawnymi.

 

Możliwości programu ArCADia-TERMOCAD Audyt 8:

 • Obliczenia premii termomodernizacyjnej i remontowej według rozporządzenia MR z dnia 29.04.2020 r.
 • Zmiana podziału powierzchni pomieszczeń w audycie.
 • Mikroinstalacje fotowoltaiczne w audycie energetycznym.
 • Algorytm obliczania premii termomodernizacyjnej i remontowej zgodny z rozporządzeniem MR z dnia 29.04.2020 r.
 • Wzór raportów audytu energetycznego i remontowego dostosowany do aktualnego rozporządzenia MR z dnia 29.04.2020 r.
 • Wzór raportu audytu efektywności energetycznej dostosowany do aktualnego rozporządzenia ME z dnia
  05.10.2017 r.
 • Audyt powykonawczy.
 • Możliwość modernizacji warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych w audycie energetycznym.
 • Wbudowany edytor graficzny TERMOCADIA 4.0 oparty na silniku ArCADia 14.0.
 • Wbudowany edytor tekstowy ArCADia-TEXT.
 • Precyzyjna mapa OpenStreetMap.
 • Raport „Zestawienie przegród”.
 • Obliczanie parametrów przegród niejednorodnych.
 • Obliczanie współczynnika przenikania U okien na podstawie PN-EN ISO 10077: 2007.
 • Obliczanie współczynnika btr i temperatury stref nieogrzewanych na podstawie PN-EN ISO 13789.
 • Definiowanie wielu źródeł dla systemów ogrzewania i przygotowania c.w.u.
 • Praca grupowa – import zdefiniowanych stref cieplnych i struktury budynku.
 • Automatyczne obliczanie mostków cieplnych.
 • Zapis szablonów zdefiniowanych danych adresowych, przegród oraz źródeł ciepła/chłodu/oświetlenia.
 • Automatyczne sprawdzanie aktualizacji.
 • Kalkulator do obliczeń powierzchni i objętości, funkcje Cofnij i Powtórz, kopia zapasowa.
 • Edycja baz danych stacji meteorologicznych, aktynometrycznych i klimatycznych.
 • Obliczenia strat ciepła z wykorzystaniem struktury budynku.
 • Generowanie stref cieplnych na postawie temperatur i grup pomieszczeń.
 • Zestawienie systemów wentylacji w budynku.
 • Współpraca z programami ArCADia-ARCHITEKTURA i Ceninwest.
 • Automatyczne obliczanie mostków na podstawie projektu budynku stworzonego w programie ArCADia-ARCHITEKTURA.
 • Obliczenia wentylacji mieszanej.
 • Obliczanie współczynnika btr i temperatury stref niechłodzonych na podstawie PN-EN ISO 13789.
 • Definiowanie wielu źródeł dla systemów chłodu i oświetlenia.
 • Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na chłód według PN-EN ISO 13790:2009.
 • Obliczanie rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla instalacji oświetlenia według PN-EN 15193:2010.
 • Obliczanie wykropleń i wydruk raportów na podstawie PN-EN 13788:2003.
 • Analiza powierzchni okien i kondygnacji oraz bilans mocy w budynku.
 • Sporządzanie audytu energetycznego i remontowego według WT 2008/2014/2017/2021, z uwzględnieniem rozporządzenia MI z dn. 17.03.2009 r. i rozporządzenia MIiR z dn. 3.09.2015 r., oraz wsparcie obliczeń audytów efektywności energetycznej według rozporządzenia ME z 05.10.2017 r. (z możliwością modernizacji systemu oświetlenia oraz sprzętu i urządzeń elektrycznych).
 • Uwzględnianie różnych norm do obliczeń strat ciepła.
 • Możliwość uwzględnienia w obliczeniach audytu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 • Możliwość uwzględnienia w audycie modyfikacji mostków cieplnych i innych parametrów dla każdego wariantu końcowego modernizacji budynku.
 • Możliwość automatycznego obliczenia kosztów ogrzania 1 m2 budynku i podgrzania 1 m3 c.w.u.
 • Edycja obliczeń premii termomodernizacyjnych.
 • Grupowanie przegród przeznaczonych do modernizacji.
 • Połączenie z programem Ceninwest – gotowe szablony kosztorysów dociepleń ścian wewnętrznych i zewnętrznych.

10 Przedmioty

16 innych produktów w tej samej kategorii: