Ceninwest 2
Ceninwest 2

Ceninwest 2

720,00 zł netto
885,60 zł brutto
Ilość
Dostępny

Ceninwest 2

 

Czym jest program Ceninwest 2?

Ceninwest to program pozwalający na kompleksowe oszacowanie wartość inwestycji. Program dedykowany jest przede wszystkim dla projektantów biur projektowych oraz kosztorysowych, ale również dla inwestorów.

Program Ceninwest pozwala kompleksowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami oszacować wartość inwestycji obejmującą m.in. zakup działki, prace projektowe i przygotowawcze, budowę obiektów podstawowych, instalacji i wyposażenia. Jest narzędziem przydatnym dla inwestorów, biur projektowych i biur kosztorysowych w celu ustalenia wartości kosztorysowej inwestycji oraz tworzenia kosztorysów i wycen metodą uproszczoną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. nr 130 poz. 1389).

 

MOŻLIWOŚCI:

 • Obliczanie wartości planowanych kosztów robót budowlanych oraz wartości planowanych kosztów prac projektowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r.
 • Sporządzanie przedmiarów.
 • Szeroko rozbudowane opcje wydruku umożliwiające wprowadzanie własnego logo oraz modyfikacje strony tytułowej.
 • Możliwość tworzenia i modyfikowania własnych baz cenowych.
 • Wysoka funkcjonalność i szybkość sporządzania kosztorysów.
 • Użycie mnożników i krotności.
 • Wyświetlanie na bieżąco wartości kosztorysu.
 • Prosty i przyjazny interfejs użytkownika.
 • Możliwość wyboru podstawowych jednostek walutowych (zł, $, €, Ł), a także modyfikacji zgodnie z kursem podanym przez użytkownika,
 • Wbudowany słownik kodów CPV.
 • Możliwość zapisu kosztorysu w formacie RTF umożliwiającym odczyt w pakiecie MS Office.
 • Podział na fazy kosztorysu inwestycji.
 • Możliwość tworzenia i zapisu własnych pozycji z uwzględnienie RMS.
 • Dwa alternatywne widoki okna wpisywania danych: pierwszy zbliżony do wyglądu Eksploratora Windows, drugi do wyglądu tabeli programu Excel.
 • Możliwość wczytywania najpopularniejszych baz cenowych dostępnych na rynku np.: Bistyp, Sekocenbud, Orgbud (bez preferowania żadnej z nich).

10 Przedmioty

1 inny produkt w tej samej kategorii: