EuroZłącza KRATOWE Z BLACHĄ WĘZŁOWĄ + DXF
EuroZłącza KRATOWE Z BLACHĄ WĘZŁOWĄ + DXF

EuroZłącza KRATOWE Z BLACHĄ WĘZŁOWĄ + DXF

640,00 zł netto
787,20 zł brutto
Ilość
Dostępny

EuroZłącza Kratowe z blachą węzłową + DXF

 

 

Czym jest program EuroZłącza KRATOWE Z BLACHĄ WĘZŁOWĄ + DXF?

 
 

W najnowszej wersji  wymiarowane są następujące typy połączeń stalowych:

 • EuroZłącza KRATOWE Z BLACHĄ WĘZŁOWĄ typu TK, T, K, N, Y, spawane lub na śruby, wymiarowane na zadany zestaw sił poprzecznych z uwzględnieniem momentu lub na nośność elementów łączonych. Profile pasów - dwuteowniki, profile skratowania - kątowniki, ceowniki, rury prostokątne i kwadratowe.

Algorytm dotyczy wymiarowanie konstrukcji węzła kratownicy z użyciem blachy węzłowej.MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:

Ogólnie:

 • na podstawie zdefiniowanego przez użytkownika modelu połączenia, program umożliwia automatyczne wygenerowanie rysunku warsztatowego złącza w formacie DXF, łącznie z wykazem części złącznych,
 • obliczenia można przeprowadzić dla węzłów typu T i Y oraz K, N i KT,
 • jeżeli w węźle zbiegają się więcej niż dwa pręty skratowania (węzły KT) - ich osie winny zbiegać się w jednym punkcie.

Blacha węzłowa:

 • blacha węzłowa o dowolnych wymiarach prostokątnych,
 • połączona wzdłużnie z pasem kratowym za pomocą spoiny [teowej].

Pas kratowy:

 • dopuszczalne przekroje dla pasów kratowych obejmują: dwuteowniki,
 • orientacja przekroju pasa z dwuteownika jest pionowa (blacha węzłowa połączona z pasem, w płaszczyźnie wyznaczone przez oś środnika dwuteownika).

Pręty skratowania:

 • dopuszczalne przekroje dla słupków i krzyżulców obejmują: rury kwadratowe bądź prostokątne, kątowniki, ceowniki,
 • dopuszczalna konfiguracja dla rur kwadratowych bądź prostokątnych obejmuje: styk z blachą poprzez ścianki łączone teowo wzdłuż symetrycznego rozcięcia przekroju pręta, połączenie z blachą spawane,
 • dopuszczalna konfiguracja dla kątowników obejmuje: stosowanie prętów zdwojonych (symetria przekrojów), połączenie z blachą spawane lub śrubowe, styk z blachą wzdłuż ramienia kątownika,
 • dopuszczalna konfiguracja dla ceowników obejmuje: stosowanie prętów zdwojonych (symetria przekrojów), styk z blachą wzdłuż środnika ceownika, połączenie z blachą spawane lub śrubowe.

 

Program działa samodzielnie lub jako moduł wymiarujący połączenia stalowe w programie R3D3-Rama 3D, R2D3-Rama 3D i R2D2-Rama 2D.

W trybie współpracy z programem R3D3/R2D3/R2D2 do programu EuroZłącza przekazywane są zestawy sił wewnętrznych a skrócone wyniki wymiarowania prezentowane są w modelu programu statycznego. Zapamiętywany jest też model utworzonego połączenia w programie R3D3/R2D3/R2D2. Raporty z wymiarowania w formacie RTF mogą być tworzone w trzech różnych stopniach szczegółowości  z możliwością definiowania ich zakresu przez użytkownika. Program tworzy zaawansowany, dynamiczny szkic projektowanego modelu połączenia.


10 Przedmioty

7 innych produktów w tej samej kategorii: