IronCAD + Adobe CC
IronCAD + Adobe CC

IronCAD

11 400,00 zł netto
14 022,00 zł brutto
Ilość
Dostępny


 

IronCAD


 

 

Przyjazne środowisko pracy

IronCAD oferuje innowacyjne funkcjonalności w zakresie modelowania 3D na każdym etapie procesu projektowego: od koncepcji, poprzez prace nad obiektami 3D, a skończywszy na przed- i poprodukcyjnych zmianach. Takie rozwiązanie gwarantuje użytkownikowi swobodę wprowadzania nieprzewidzianych zmian na dowolnym etapie prac projektowych.

  • Połączenie w ramach jednego środowiska 3D operacji modelowania z drzewem historii tworzenia oraz modelowania swobodnego oferuje użytkownikowi niezrównane możliwości i swobodę projektowania oraz przewidywalność prac.
  • Możliwość wykorzystania predefiniowanych, w pełni parametrycznych InteliKształtów daje użytkownikom IronCAD niezwykłą łatwość uchwycenia intencji projektu
  • Funkcje bezpośredniego modelowania 3D takie jak: Przesuń, Pochyl, Dopasuj, Odsuń, Zmień Promień, Usuń Ścianę itd. pozwalają na wprowadzanie przewidzianych modyfikacji niezależnie od istniejącej historii projektu
  • IronCAD pozwala nowym użytkownikom projektować szybko i efektywnie bez konieczności zważania na specjalne powiązania, parametryczność, czy drzewo operacji. Użytkownicy zaawansowani, biegle wykorzystujący wszystkie dostępne funkcje programu w niezwykle krótkim czasie stworzyć mogą wysoce zaawansowane, inteligentne projekty.

Projektowanie części i zespołów w środowisku 3D

Projektowanie 3D oparte o technologię „przenieś-upuść” to przełomowe środowisko pracy gwarantujące wysoki wzrost produktywności zarówno dla nowych jak i doświadczonych użytkowników CAD.
Zaawansowane środowisko modelowania 3D wyposażone jest m.in. w takie narzędzia jak: Dodanie, Wyciągnięcie po profilach, Wyciągnięcie po ścieżce, Skorupa, Podział, Lustro, Szyk, Zaokrąglenie (o stałym lub zmiennym promieniu), Sfazowanie, Pochylenie, Tekst 3D, operacje Boole’a i inne
Rozbudowany szkicownik oferuje intuicyjne nadawanie wielu typów relacji geometrycznych oraz w pełni parametryczne wymiarowanie
Wydajne, oparte o biblioteki środowisko modelowania 3D zapewnia niezrównaną szybkość pracy. Użytkownik ma do dyspozycji rozbudowane katalogi zawierające m.in. predefiniowane operacje 3D (InteliKształty®), części, zespoły, narzędzia, profile, kolory, tekstury, animacje i wiele innych. Katalogi te mogą być swobodnie modyfikowane i uzupełniane o własne elementy, biblioteki dostawców i inne.
Specjalne „Uchwyty edycyjne” pozwalają na bezpośrednią edycję wymiarów, kształtu czy położenia poszczególnych operacji (bez konieczności modyfikacji szkicu)

Dzięki unikalnej funkcji SmartSnap® ułatwiającej definiowanie pozycji oraz położenia obiektów, każdy nowo wstawiony InteliKształt® automatycznie rozpoznaje swoje położenie względem istniejących geometrii. TriBall® to opatentowane przez IronCAD, bardzo intuicyjne narzędzie graficzne pozwalające w niezwykle łatwy sposób przenosić, obracać obiekty oraz dokonywać dowolnie skomplikowanych transformacji 3DPrzy pomocy narzędzia InteligentnyWymiar® użytkownik definiuje rozmiary dowolnych operacji, części lub zależności w zespołach. Wszystkie wymiary mogą być modyfikowane w sposób parametryczny na dowolnym etapie projektu.
Dynamiczne narzędzia definiowania wiązań i położenia ułatwiają szybkie i logiczne pozycjonowanie operacji, części i zespołów.
Wykrywanie kolizji i przenikania, ocena masy konstrukcji.

Projektowanie i rozwijanie detali z arkusza blachy

  1. Rozwijanie najbardziej skomplikowanych detali giętych z arkusza blachy
  2. Rozwijanie rur, przejściówek, stożków, przenikanie elementów
  3. Uwzględnia nie naddatków technologicznych w rozwinięciach blach
  4. Automatyczny opis linii gięcia na rysunkach (kierunek, kąt, promień gięcia)
  5. Wbudowany katalog materiałów oraz typowych operacji i przetłoczeń
  6. Eksport do plików DWG/DXF

 


10 Przedmioty