upgrade I.T.I. - KONSTRUKCJE 4.x do I.T.I. - KONSTRUKCJE 5.0
upgrade I.T.I. - KONSTRUKCJE 4.x do I.T.I. - KONSTRUKCJE 5.0

Aktualizacja do I.T.I.-KONSTRUKCJE 5

110,00 zł netto
135,30 zł brutto
Ilość
Dostępny

I.T.I. Konstrukcje 5

 

Czym jest program I.T.I. - KONSTRUKCJE 5?

Interaktywne Tablice Inżynierskie KONSTRUKCJA to program kierowany dla branży budowlanej. Moduł I.T.I. - KONSTRUKCJA przeznaczony jest dla wszystkich studentów, inżynierów zajmujących się projektowaniem konstrukcji budowlanych .

W wersji 5.0 kompleksowo przebudowano interfejs programu, dostosowując go do zaminy rozmiaru okna aplikacji i zmiany skalowania DPI w systemie operacyjnym. Zaminy te zdecydowanie pozytywnie wpłyneły na konfort pracy z programem i czytelność prezentowanych wyników. Moduł KONSTRUKCJA zawiera 34 moduły obejmujące takie zagadnienia jak: zbieranie obciążeń wg norm PN-EN, obliczanie statyki łuków cięgien i płyt, zagadnienia stateczności, zaawansowane wymiarowania w stali drewnie i żelbecie wg norm PN i PN-EN oraz kilka tematów geotechnicznych. 
 

PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:

Dział Obciążenia:

 • Obciążenia stałe według PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1
 • Obciążenia użytkowe według PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1
 • Obciążenia śniegiem wg PN-EN 19991-1-3:2005 Eurokod 1
 • Obciążenie wiatrem według PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1

Dział Statyka:

 • Stateczność prętów (12 schematów)
 • Łuki paraboliczne (12 schematów)
 • Cięgna (5 schematów złożonych)
 • Długości wyboczeniowe słupa o skokowo zmiennej sztywności (2 schematy).
 • Płyty prostokątne (11 schematów w tym 9 złożonych)
 • Płyty okrągłe (15 schematów)

Dział Stal:

 • Typy i oznaczenia spoin wg PN-EN 29692
 • Długość wyboczeniowa słupów stalowych
 • Połączenie nakładkowe ścinane według PN-90/B-03200
 • Połączenie nakładkowe spawane rozciągane osiowo według PN-90/B-03200

Dział Żelbet:

 • Rysy prostopadłe według PN-B-03264: 2002
 • Długość obliczeniowa słupa według PN-B-03264: 2002:
 • Ugięcia stropu płytowo-słupowego; Metoda CEB
 • Efektywna szerokość półki w przekrojach teowych
 • Klasy ekspozycji według PN-B-03264: 2002
 • Wysokość użyteczna przekroju według PN-B-03264: 2002
 • Ściskanie ze zginaniem według PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2
 • Zginanie jednokierunkowe według PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2

Dział Drewno:

 • Dźwigary dwutrapezowe według PN-B-03150: 2000
 • Dźwigary jednotrapezowe według PN-B-03150: 2000
 • Belki złożone z zastosowaniem łączników mech. według PN-B-03150: 2000

Dział Grunty :

 • Ustalanie współczynników Winklera dla fundamentów
 • Współczynniki Winklera dla różnych materiałów
 • Naprężenia maksymalne pod fundamentem z uwzględnieniem odrywania
 • Grodzice (ścianki szczelne)
 • Głębokość zabicia ścianki szczelnej

Dział Inne:

 • Pochylenia połaci dachowych według PN-89/B-02361
 • Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie wg PN-B-03002: 2007
 • Nadproża okienne i drzwiowe
 • Właściwości mechaniczne materiałów

10 Przedmioty

5 innych produktów w tej samej kategorii: