Konstruktor - Słup żelbetowy Eurokod PN-EN
Konstruktor - Słup żelbetowy Eurokod PN-EN

Konstruktor - Słup żelbetowy Eurokod PN-EN

1 040,00 zł netto
1 279,20 zł brutto
Ilość
Dostępny

Słup żelbetowy Eurokod PN-EN

 

Czym jest program Konstruktor - Słup żelbetowy Eurokod PN-EN?

Moduł Słup żelbetowy Eurokod PN-EN przeznaczony jest do obliczeń statycznych i wymiarowania słupów żelbetowych. Moduł może prowadzić obliczenia statyczne samodzielnie i niezależnie lub przejmować wyniki obliczeń z modułu Rama 2D, w celu przeprowadzenia dalszego wymiarowania elementów.

Moduł oblicza siły przekrojowe w słupie wykorzystując model metody przemieszczeń w ujęciu macierzowym. W wyniku analizy statycznej otrzymujemy zestawy sił przekrojowych (momentów i siły normalnej).

Algorytm wymiarowania elementów wykonany został w oparciu o normę PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: wrzesień 2008 „Projektowanie konstrukcji z betonu”.

Wymiarowanie zbrojenia wykonano z uwzględnieniem następujących wymogów:

  • stan graniczny nośności z uwagi na obwiednię momentów gnących w dwóch kierunkach z jednoczesnym działaniem siły podłużnej
  • warunków konstrukcyjnych uwzględniających minimalną oraz maksymalną wielkość zbrojenia w przekroju
 
 

10 Przedmioty

16 innych produktów w tej samej kategorii: