NetMan 2
NetMan 2

NetMan 2

380,00 zł netto
467,40 zł brutto
Ilość
Dostępny

NetMan 2

 

Czym jest program NetMan 2?

Netman został zaprojektowany jako podstawowe narzędzie do kompleksowej obsługi biura projektów, pojedynczych projektantów oraz grup niezależnych uczestników procesu projektowego współpracujących ze sobą na etapie tworzenia opracowania.

Program jest intuicyjny w obsłudze a w celu maksymalnego ułatwienia nauki obsługi początkującym użytkownikom jego interfejs jest wzorowany na popularnym Eksploratorze Windows. Ze względów bezpieczeństwa danych oraz w celach archiwizacyjnych, program pozwala na pełne zarządzanie kopiami zapasowymi - zarówno tworzenie kopii jak i przywracanie danych z kopii.

Całość struktury projektu można w każdej chwili zapisać w jednym skompresowanym pliku z możliwością jego archiwizacji na zewnętrznym nośniku, dowolnie przenosić lub przesyłać na inny komputer, aby potem znów automatycznie odtworzyć w pierwotnej postaci. Struktura projektu standardowo składa się z: kosztorysów, obliczeń, opisów technicznych, rysunków, wykazów materiałowych, uzgodnień i załączników.

Możliwa jest zmiana struktury przez zmniejszenie liczby elementów lub dodanie elementów indywidualnie zdefiniowanych. NetMan z dużą dbałością uwzględnia wszelkie zasady tworzenia projektu budowlanego, włącznie z automatycznym tworzeniem kolejnych wydań projektów oraz poszczególnych elementów projektu. Program zawiera bazy projektów, umów, zleceń, wykonawców i inwestorów co daje możliwość edytowania i zaawansowanego wyszukiwania dowolnych informacji zarchiwizowanych w jego bazach. Przy użyciu NetMana można również uruchamiać standardowe programy używane przez projektantów a w przypadku programów firmy ArCADiasoft dodatkowo dostępna jest opcja przekazywania pełnych danych projektu.

Aplikacja posiada możliwość synchronizacji z programem Microsoft Outlook, dzięki czemu automatycznie pozwala na szybkie wykorzystywanie oraz uaktualnianie posiadanych kontaktów. Program zawiera przydatne w procesie tworzenia dokumentacji podstawowe szablony dokumentów Word oraz rysunków w formacie DWG, dając również możliwość tworzenia indywidualnych szablonów użytkowników. Szablony wypełniane są automatycznie danymi z projektu.

 

PRACA GRUPOWA W BIURZE W firmie posiadającej komputery połączone wewnętrzną siecią, program NetMan umożliwia wspólne korzystanie w obrębie biura z jednej bazy danych zawierającej informacje i pliki związane z opracowywanym projektem. Korzystanie z jednej bazy plików źródłowych projektu przez wielu uczestników procesu projektowego pozwala na: pracę na zawsze aktualnych plikach; możliwość przeglądania przez wszystkich użytkowników historii tworzenia projektu; łatwą ocenę zaawansowania prac nad projektem. Istnieje również możliwość udostępniania szczegółowo definiowanych obszarów projektu na komputerze jednego z użytkowników lub na osobnym serwerze dostępnym 24 godziny dla wszystkich użytkowników sieci.

Podstawowe narzędzie do kompleksowej obsługi biura projektów, pojedynczych projektantów oraz grup niezależnych uczestników procesu projektowego współpracujących ze sobą na etapie tworzenia opracowania, komunikacji i archiwizacji.

 
 

10 Przedmioty