R2D2-Rama 2D 16
R2D2-Rama 2D 16

R2D2-Rama 2D 18

1 740,00 zł netto
2 140,20 zł brutto
Ilość
Dostępny

R2D2-Rama 2D 18

 

Czym jest program R2D2-Rama 2D 18?

Program przeznaczony jest dla konstruktorów budowlanych. Służy do przeprowadzania obliczeń statycznych i wymiarowania płaskich układów prętowych. Program współpracuje z aplikacjami typu CAD. Dostępne są generatory podstawowych konstrukcji. W programie zawarta jest biblioteka stalowych przekrojów walcowanych i zimnogiętych, elementów żelbetowych i drewnianych. Program umożliwia łatwe wprowadzanie płaskich układów prętowych, niewielkich, złożonych z kilku prętów, jak i dużych struktur 2D zawierających setki prętów i węzłów. Dzięki temu możliwe jest liczenie takich układów konstrukcyjnych jak np: belki, łuki, ramy wielokondygnacyjne i wielonawowe, kratownice płaskie, itp.

Program umożliwia współpracę z modułami wymiarującymi wg norm polskich:

 • R2D2-InterStal
 • R2D2-InterDrewno

oraz modułami do wymiarowania wg Eurokodów:

 • R2D2-EuroStal
 • R2D2-EuroStal BUILT-UP
 • R2D2-EuroŻelbet
 • R2D2-EuroStopa
 • R2D2-EuroDrewno

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:

 • Kalkulator współczynnika pełzania w definicji typu wymiarowania do modułu EuroŻelbet.
 • Kalkulator współczynników wyboczenia słupów według informacji uzupełniających do procedur projektowania wg Eurokodów opracowanych przez Access Steel - SN008a-PL-EU.
 • Możliwość definiowania płaskich stalowych w poszczególnych węzłach modelu wg Eurokodu oraz ich wymiarowanie w programie EuroZłącza.
 • Wprowadzono obciążenie naciągiem (sprężenie).
 • Wprowadzono możliwość wykonywania raportów dla przemieszczeń węzłów w układzie globalnym dla grup obciążeń, dowolnej sumy tych grup lub kombinacji użytkownika.
 • Wprowadzono możliwość ustawienia stałej numeracji użytkownika dla prętów i węzłów modelu.
 • Wprowadzono funkcje szybkich zmian aktualnych ustawień widokach na poszczególnych zakładkach.
 • Wprowadzono możliwość dodawania komentarzy do poszczególnych elementów modelu.
 • Nowe gatunki stali profilowej do wymiarowania stali wg PN w module InterStal opisane wg norm hutniczych: PN-EN – 10025-2:2007 oraz PN-EN-10025-5:2007.

W zakresie wprowadzania danych:

 • Graficzne zadawanie danych, modyfikacja na płaszczyźnie 2D ekranu.
 • Zaawansowana funkcja śledzenia przy wprowadzaniu prętów układu (linie pomocnicze i punkty charakterystyczne dla linii pomocniczych).
 • Funkcja filtrowania i selekcji poszczególnych typów obiektów projektu (węzłów, prętów, obciążeń) po wybranych cechach.
 • Funkcja wprowadzania wymiarów do modelu.
 • Identyfikacja, usuwanie lub scalanie obciążeń powielonych.
 • Możliwość zadawania obciążeń skupionych (sił) węzłowych, niezależnie od obciążeń prętowych.
 • Przyciąganie do węzłów, punktów środkowych prętów, prostopadłych, punktów bliskich na prętach, punktów przecięcia prętów, punktów przyłożenia obciążenia i punktów zdefiniowanej siatki wraz z elementami śledzenia.
 • Kopiowanie, wielokrotne kopiowanie w kierunku zadanego wektora, odsuwanie, przesuwanie, wydłużanie, usuwanie prętów i węzłów, obracanie, odbicia lustrzane, wyrównywanie węzłów.
 • Możliwość definiowania w układzie prętów na mimośrodzie (jednostronnym lub dwustronnym) z równolegle przesuniętą osią pręta oraz prętów typu cięgno.
 • Generatory parametryczne przestrzennych ram prostokątnych, łuków (parabolicznych i kołowych), kratownic płaskich i drewnianych wiązarów dachowych.
 • Grupowe możliwości modyfikacji węzłów, podpór, prętów i obciążeń.
 • Możliwość zesztywniania dowolnych grup prętów w węźle oraz prętów i podpór.
 • Podział pręta węzłami na części z zachowaniem obciążeń oraz scalania prętów.
 • Możliwość obracania i zmiany kierunku układu lokalnego pręta.
 • Manager profili prętów ze zdefiniowaną biblioteką profili stalowych, żelbetowych, drewnianych.
 • Tworzenie przekrojów prętów o dowolnym kształcie, docinanie przekrojów pojedynczych, kopiowanie, obracanie, przesuwanie części składowych przekroju złożonego.
 • Automatyczne obliczanie wszystkich możliwych charakterystyk przekroju w układzie osi lokalnych i głównych.
 • Biblioteki predefiniowanych parametrów materiałowych w pliku XML (stal, drewno lite i klejone, aluminium, betony), możliwość zapisu i edycji materiałów użytkownika.
 • Dodawanie elementów w trybie "orto";.
 • Możliwość włączenia podglądu 2D przekroju wprowadzanego przekroju pręta.
 • Teoria II rzędu.

W zakresie importu/eksportu:

 • Pełen zapis i odczyt geometrii płaskich układów statycznych z plików DXF.
 • Wczytywanie podrysu z pliku DXF.

W zakresie obliczeń:

 • Możliwość definiowania kombinatoryki grup obciążeń i automatycznej budowy obwiedni wg zaleceń Eurokodu (definiowanie grup obciążeń i przypisanych do nich oddziaływań).
 • Możliwość przekazania reakcji podpór dla obwiedni, kombinacji, grup i sumy grup, do modułu wymiarującego wg norm polskich - Fundamenty bezpośrednie programu Konstruktor.
 • Obliczenia statyczne płaskich układów prętowych o stałym i zmiennym przekroju pręta. Wyznaczanie obwiedni ugięć względnych przy wymiarowaniu indywidualnym i zbiorczym.
 • Możliwość automatycznego wymiarowania zbiorczego całości wprowadzonego układu, na podstawie typów wymiarowania przypisanych do grup prętów i zdefiniowanych elementów wymiarowych.
 • Wyznaczanie momentów statycznych dowolnych części odciętych przekroju w układzie osi głównych.
 • Pełny zestaw typów podpór z możliwością określania ich sprężystości.
 • Określanie wzajemnych zależności między grupami obciążeń wykorzystywanych przy budowaniu obwiedni z automatycznym sprawdzaniem ich poprawności.
 • Obciążenia: siły skupione, momenty skupione, obciążenia ciągłe, podgrzanie pręta, różnica temperatur, osiadanie podpór, obrót podpory.
 • Obciążenia zadawane w grupach obciążeń stałych i zmiennych (pojedynczych lub multi) z możliwością określania współczynników obciążenia.
 • Możliwość zadawania, obliczania i wizualizacji wyników dla zdefiniowanych grup obciążeń ruchomych.

10 Przedmioty

7 innych produktów w tej samej kategorii: