R2D2-EuroDrewno
R2D2-EuroDrewno

R2D2-EuroDrewno

1 060,00 zł netto
1 303,80 zł brutto
Ilość
Dostępny

R2D2-EuroDrewno

Czym jest program R2D2-EuroDrewno?

Moduł wymiarujący R2D2-EuroDrewno do programu R2D2-Rama 2D przeznaczony jest do wymiarowania jednogałęziowych, płaskich konstrukcji drewnianych o przekrojach prostokątnych, z drewna litego lub klejonego, wg PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5 – Projektowanie konstrukcji drewnianych – Część 1-1: Postanowienia ogólne i reguły dotyczące budynków: 2010, w programie R2D2-Rama 2D w jednokierunkowym stanie naprężenia. Program jest wykonany w postaci zintegrowanej instalacji, wbudowanej w program do obliczeń statycznych R2D2-Rama 2D, który do działania wymaga odrębnej licencji. Aktualnie R2D2-Rama 2D mogą pracować w dwóch konfiguracjach:

  • Osobno jako program tylko do obliczeń statycznych (wówczas moduł R2D2-EuroDrewno działa jedynie w wersji demo) – wymagana licencja na R2D2-Rama 2D.
  • W połączeniu z modułem R2D2-EuroDrewno jako program do obliczeń statycznych i wymiarowania elementów drewnianych - wymagana licencja na R2D2-Rama 2D i R2D2-EuroDrewno.

Wprowadzenie modułu do wymiarowania płaskich konstrukcji drewnianych o przekrojach prostokątnych z drewna litego i klejonego wg PN-EN 1995-1-1 z 2010 r. w jednokierunkowym stanie naprężenia.

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:

  • Użytkownik może tworzyć dowolne definicje typu wymiarowania (współczynniki wyboczenia, osłabienia przekroju, ugięcie dopuszczalne i inne parametry), których następnie może użyć w dowolnym projekcie.
  • Współczynnik modyfikacyjny kmod przyjmowany automatycznie na podstawie grupy obciążeń o najkrótszym czasie oddziaływania na konstrukcję w danej kombinacji, lub ręcznie, na podstawie decyzji użytkownika.
  • Możliwość wymiarowania pojedynczych prętów, grupy prętów współliniowych i zbliżonych do współliniowych (o zmianie kąta poniżej 5 stopni).
  • Automatycznie sprawdzane są obwiednie sił wewnętrznych we wszystkich charakterystycznych punktach wymiarowanego elementu.
  • Odrębnie sprawdzane są naprężenia normalne i styczne w przekroju elementu.
  • Użytkownik ma dodatkowo możliwość przeprowadzenia wymiarowania w dowolnych wskazanych punktach elementu, dla wszystkich obwiedni, lub dla jednej wybranej.
  • Program wyznacza maksymalne ugięcie względne i przemieszczenie elementu w płaskim stanie naprężenia z uwzględnieniem wpływów reologicznych i ewentualnego wpływu sił tnących i porównuje je z wartością dopuszczalną.
  • Raport z wymiarowania w formie obliczeń ręcznych, zawierających wszystkie wyniki pośrednie, wykonany w formacie RTF (MS Word).

Do poprawnego i pełnego działania modułu R2D2-EuroDrewno wymagana jest obecność w systemie programu do edycji lub przeglądania plików raportów (format RTF) w postaci np MS Word (od wersji 2003) lub MS Word Viewer.

 
 

10 Przedmioty

7 innych produktów w tej samej kategorii: