R2D2-EuroStopa
R2D2-EuroStopa

R2D2-EuroStopa

1 060,00 zł netto
1 303,80 zł brutto
Ilość
Dostępny

R2D2-EuroStopa

Czym jest program R2D2-EuroStopa?

Moduł wymiarujący R2D2-EuroStopa do programu R2D2-Rama 2D przeznaczony jest do projektowania fundamentów bezpośrednich wg „PN-EN 1997-1 Eurokod 7”, w płaskim stanie obciążenia. Program jest wykonany w postaci zintegrowanej instalacji, wbudowanej w program do obliczeń statycznych R2D2, który do działania wymaga odrębnej licencji. Aktualnie R2D2 Rama 2D może pracować w dwóch konfiguracjach:

 • Osobno jako program tylko do obliczeń statycznych (wówczas moduł EuroStopa działa jedynie w wersji demo) – wymagana licencja na R2D2.
 • W połączeniu z modułem R2D2-EuroStopa jako program do obliczeń statycznych i wymiarowania stóp fundamentowych - wymagana licencja na R2D2 i R2D2-EuroStopa.

Do poprawnego i pełnego działania modułu R2D2-EuroStopa wymagana jest obecność w systemie programu do edycji lub przeglądania plików raportów (format RTF) w postaci np. MS Word (od wersji 2003) lub MS Word Viewer.

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:

W ogólnym przypadku program może wykonać następujące obliczenia i sprawdzenia:

 • Sprawdzenie nośności gruntu w poziomie posadowienia i na stropie każdej warstwy gruntu dla wszystkich schematów obciążeń, zgodnie z PN PN-EN 1997-1 Eurokod 7
 • Sprawdzenie warunku normowego dotyczącego wielkości mimośrodu.
 • Wymiarowanie bloku fundamentu na zginanie wywołane odporem gruntu, liczone dla ekstremalnych naprężeń w kierunku x i y (wg PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2) wraz ze sprawdzeniem warunków konstrukcyjnych na zbrojenie minimalne i odpowiednim doborem prętów.
 • Sprawdzenie stateczności na obrót dla kolejnych schematów obciążeń.
 • Obliczenia średniej wartości osiadania pierwotnego i wtórnego bloku fundamentu na podłożu warstwowym dla wszystkich schematów obciążeń metodą naprężeń (zgodną z Eurokodem) zawartą w PN-81/B-03020 „Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli”.
 • Dla stopy kielichowej wykonuje wymiarowanie zbrojenia poziomego i pionowego kielicha wraz z odpowiednim doborem prętów.

Poza szerokim zakresem obliczeń moduł dodatkowo charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • Uwzględnia piezometryczny poziom wody gruntowej.
 • Program pozwala na uwzględnienie dodatkowych mimośrodów w usytuowaniu oddziaływań na fundamencie.
 • Obliczenie podatności pionowej podpory (współczynnik Winklera).
 • Ergonomicznością i prostotą obsługi.
 
 

10 Przedmioty

7 innych produktów w tej samej kategorii: