R3D3-EuroStal BUILT-UP
R3D3-EuroStal BUILT-UP

R3D3-EuroStal BUILT-UP

980,00 zł netto
1 205,40 zł brutto
Ilość
Dostępny

R3D3-EuroStal BUILT-UP

 

Czym jest program R3D3-EuroStal BUILT-UP ?

R3D3-EuroStal BUILT-UP – to moduł dla programu R3D3-Rama przeznaczony do wymiarowania prętów i elementów złożonych, blisko i dalekogałęziowych o pasach równoległych, zgodnie z normą PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: czerwiec 2006. Wymiarowane są następujące typy prętów złożonych: 

Pręty złożone bliskogałęziowe:
a) dwugałęziowe na przewiązki

  • 2 ceowniki,
  • 2 kątowniki,
  • 2 kątowniki skośnie,
  • 2 kątownik krzyżowo.
b) czterogałęziowe na przewiązki
  • 4 kątowniki.

 

Pręty złożone dalekogałęziowe:
a) dwugałęziowe na skratowanie i przewiązki

  • 2 ceowniki,
  • 2 dwuteownik.
b) czterogałęziowe skratowane
  • 4 kątowniki równoramienne.

 

Program umożliwia wymiarowanie prętów i elementów dwuprzegubowych oraz elementów o dowolnych warunkach podparcia przy uproszczeniu, że dodatkowy moment od imperfekcji dokładany jest do momentów ze statyki w każdym wymiarowanym punkcie niezależnie od tego czy w danym punkcie imperfekcja rzeczywiście występuje (przewymiarowanie). Nośność elementu wielogałęziowego sprawdzana jest zawsze w dwóch punktach (pręta, elementu) w których występują maksymalne wartości momentu dla każdego kierunku (nawet wówczas gdy momenty ze statyki są zerowe występuje moment od założonej imperfekcji).
Przekroje wielogałęziowe (blisko i dalekogałęziowe) pamiętane są w pliku projektu jako zwykły dotychczasowy przekrój złożony z dwóch lub czterech głównych gałęzi (pasów) a dodatkowo dla takiego przekroju w jego definicji pamiętana jest parametryczna struktura połączeń podłużnych gałęzi w postaci typu złożenia, rozstawu i wymiarów przewiązek a w przypadku połączeń kratowych typu skratowania, przekrojów słupków i krzyżulcy oraz rozstawu sekcji powtarzalnej. Widoki 3D poszczególnych prętów o przekrojach wielogałęziowych tworzone są poglądowo na podstawie powyższych danych i kilku prostych reguł dotyczących sposobu rozkładu powtarzalnych sekcji na długości pręta i pozostawionych końcówek.

 
 

10 Przedmioty

8 innych produktów w tej samej kategorii: