R3D3-EuroStopa
R3D3-EuroStopa

R3D3-EuroStopa

1 540,00 zł netto
1 894,20 zł brutto
Ilość
Dostępny

R3D3-EuroStopa

 

Czym jest program R3D3-EuroStopa?

Moduł wymiarujący R3D3-EuroStopa do programu R3D3-Rama 3D przeznaczony jest do projektowania fundamentów bezpośrednich wg „PN-EN 1997-1 Eurokod 7”, w złożonym stanie obciążenia. Program jest wykonany w postaci zintegrowanej instalacji, wbudowanej w program do obliczeń statycznych R3D3/R2D2, który do działania wymaga odrębnej licencji. Aktualnie R3D3 Rama 3D i R2D2 Rama 2D może pracować w dwóch konfiguracjach:

 • Osobno jako program tylko do obliczeń statycznych (wówczas moduł R3D3-EuroStopa działa jedynie w wersji demo) – wymagana licencja na R3D3 (R2D2).
 • W połączeniu z modułem R3D3-EuroStopa jako program do obliczeń statycznych i wymiarowania stóp fundamentowych - wymagana licencja na R3D3 (R2D2) i R3D3-EuroStopa.

Do poprawnego i pełnego działania modułu R3D3-EuroStopa wymagana jest obecność w systemie programu do edycji lub przeglądania plików raportów (format RTF) w postaci np. MS Word (od wersji 2003) lub MS Word Viewer.

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:

W ogólnym przypadku program może wykonać następujące obliczenia i sprawdzenia:

 • Sprawdzenie nośności gruntu w dwóch kierunkach, w poziomie posadowienia i na stropie każdej warstwy gruntu dla wszystkich schematów obciążeń, zgodnie z PN PN-EN 1997-1 Eurokod 7
 • Sprawdzenie warunku normowego dotyczącego wielkości mimośrodu.
 • Wymiarowanie bloku fundamentu na zginanie wywołane odporem gruntu, liczone dla ekstremalnych naprężeń w kierunku x i y (wg PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2) wraz ze sprawdzeniem warunków konstrukcyjnych na zbrojenie minimalne i odpowiednim doborem prętów.
 • Sprawdzenie stateczności na obrót dla kolejnych schematów obciążeń.
 • Obliczenia średniej wartości osiadania pierwotnego i wtórnego bloku fundamentu na podłożu warstwowym dla wszystkich schematów obciążeń metodą naprężeń (zgodną z Eurokodem) zawartą w PN-81/B-03020 „Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli”.
 • Dla stopy kielichowej wykonuje wymiarowanie zbrojenia poziomego i pionowego kielicha wraz z odpowiednim doborem prętów.

Poza szerokim zakresem obliczeń moduł dodatkowo charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • Uwzględnia piezometryczny poziom wody gruntowej.
 • Program pozwala na uwzględnienie dodatkowych mimośrodów w usytuowaniu oddziaływań na fundamencie.
 • Obliczenie podatności pionowej podpory (współczynnik Winklera).
 • Ergonomicznością i prostotą obsługi.
 
 

10 Przedmioty

8 innych produktów w tej samej kategorii: