ZWCAD 2018 Standard
ZWCAD 2018 Standard

ZWCAD 2021 Standard

2 099,00 zł netto
2 581,77 zł brutto
Ilość
Dostępny

ZWCAD 2021 Standard

 

Miło nam przedstawić najnowszą wersję ZWCAD 2021

Co zmieniło się tym razem?

Wydajność programu jest jednym z kluczowych czynników odczuwalnych podczas codziennej pracy. W tej wersji bardzo mocno zoptymalizowaliśmy program, tak aby działał szybciej i wykorzystywał pełniej moc procesorów wielordzeniowych.

 

Szybkość ZWCAD 2021

Dzięki jeszcze lepszej obsłudze procesorów wielordzeniowych widać wyraźnie wzrost wydajności. Zobaczmy kilka danych:

 • najczęściej używane polecenia i operacje (np.: kopiowanie, obroty, tworzenie bloków, kopiowanie do schowka, szyk, odświeżanie rysunku): średnio 50% szybciej,
 • otwieranie rysunków: ponad 30% szybciej.

Jednak znaczny wzrost szybkości działania to tylko jedna z cech nowej wersji.

 

Poniżej prezentujemy listę zmian w naszym najnowszym programie CAD

Tabelaryczne zestawienie właściwości obiektów (Data extraction).

Funkcja posiada możliwość eksportu do aktualnego rysunku lub zewnętrznego pliku danych odczytanych z obiektów rysunkowych. Na poniższym rysunku pokazaliśmy tabelę ze współrzędnymi punktów wygenerowaną za pomocą funkcji DATAEXTRACTION i wstawioną do rysunku.

 

Menadżer podkładów PDF 

Menedżer podkładów PDF pozwala na zarządzanie odnośnikami w  formacie PDF: umożliwia ich dołączanie i odłączanie, zmianę ścieżki dostępu oraz aktualizację odnośników. 

Aby wstawić podkład PDF można użyć polecenia pdfdołącz lub skorzystać z ikony "Podkład PDF" na pasku "Wstaw".

Poniżej zamieściliśmy okno menadżera wstawionych plików PDF

 

 

Usunięcie niepotrzebnych skal opisowych

Jeśli w rysunku jest zbyt wiele skal opisowych wydajność ulegnie pogorszeniu. Teraz podczas otwierania takich rysunków pojawi się okno informacyjne, umożliwiające zresetowanie listy skali adnotacji do stanu domyślnego  zapewniając płynną i wydajną pracę projektową. 

Poniżej przedstawiamy okno informacyjne dotyczące resetu listy skal opisowych.

 

Edytor i debugger LISP

Jeśli tworzysz programy w języku LISP nie możesz przegapić Debuggera LISP.

Pomaga on łatwo debugować i modyfikować programy LISP poprzez śledzenie wartości zmiennych i wykonywanie kodu krok po kroku.

 

 

Łatwiejsze zaznaczanie nakładających się obiektów

Jeśli obiekty nakładają się na siebie trudno poprawnie wybrać ten, który chcesz. Teraz to już nie jest problem - klikając na nakładające się obiekty, pojawi się okno dialogowe o nazwie "Wybrany zbiór", tak abyś mógł wybrać potrzebny obiekt.

Aby włączyć zaznaczanie nakładających się obiektów należy kliknąć ikonę w dolnym pasku statusu.

 

Teraz przy próbie wyboru nakładających się elementów zostanie wyświetlone okno jak poniżej.

 

Zewnętrzne odnośniki - XRefy

W module do XRefów wprowadziliśmy kilka zmian:

 

Dodaliśmy ikony i status odpowiadający XRefowi:

 • jest poprawnie załadowany, 
 • program CAD nie może znaleźć wymaganego XRefa,
 • XRef wymaga przeładowania.

 

 Dodaliśmy opcję zmiany nazwy XRefa w rysunku

 Zmieniają się tylko nazwy w pliku nadrzędnym, natomiast oryginalne dołączone pliki pozostają niezmienione.

Zmiana zewnętrznego odnośnika

Jeżeli  zewnętrzny odnośnik zmieni się, np. zapiszemy go w innym programie CAD to w ZWCAD 2021 pojawi się komunikat informujący o tym fakcie.

 

Jeśli klikniemy na przycisk "Reload ..." to XRef zostanie przeładowany. Gdybyśmy jednak zamiast tego weszli do menadżera XRefów zobaczymy informacje, że wymagane jest jego przeładowanie. Zmieniona zostanie również ikona statusu.

 

Możemy także wstawić grupowo XRefy wybierając w oknie wstawiania więcej niż jeden.

 

 

Tło kreskowania

W oknie kreskowania pojawiła się możliwość wyboru tła kreskowania. Pierwszy kolor (na obrazku poniżej jest to żółty) dotyczy koloru linii kreskowania, drugi kolor - tła.

 

Kreskowanie będzie powiązane z tłem.

 

 

Dokładniejsze rozbijanie tekstów

Polecenie TXTEXP zamienia tekst na polilinie. W ZWCAD 2021 polilinia uzyskana w ten sposób jest bardziej wygładzona i zawiera więcej uchwytów, co przekłada się na wierniejsze odwzorowanie kształtu liter.
 

 

Rysunkowe linie pomocnicze

Poprzednio, jeśli chciałeś umieścić punkt, powiedzmy punkt początkowy obiektu w określonym miejscu, musiałeś narysować kilka linii pomocniczych.

Teraz dzięki poleceniu TK, możesz zlokalizować obiekt za pomocą wirtualnej linii pomocniczej podczas rysowania lub edycji.

 

 

Wyszukiwanie i zamiana tekstu

Podczas edycji tekstu możemy wyszukać i zamienić litery lub słowa poprzez skrót klawiaturowy Ctrl+R.
 

 

Dopasowanie obiektów w rzutni

Polecenie pozwala na dopasowanie skali i położenia obiektów pomiędzy rzutniami w przestrzeni papieru.

 

Nowe polecenia ZWCAD 2021:

 • ALIGNSPACE - dopasowanie obiektów w rzutni (opis powyżej),
 • VLIDE, VLISP - uruchamia edytor LISP,
 • 3DCORBIT - polecenie pozwala wprawić w ruch obrotowy obiekty na rysunku. Prędkość i kierunek definiujemy dynamicznie za pomocą pociągnięcia myszką,
 • DATAEXTRACTION - zestawienia właściwości obiektów (opis powyżej).

 

Nowe zmienne systemowe:

 • SELECTIONCYCLING - zmienna określa czy aktywne jest okno zaznaczania nakładających się obiektów,
 • LAYOUTTAB - zmienna definiuje czy będą wyświetlane zakładki modelu i arkuszy,
 • TEXTEDITMODE - zmienna odpowiada za zachowanie programu CAD po wyjściu z edycji tekstu,
 • LOADDWGCONCURRENTLYIFPOSSIBLE - zmienna definiuje czy rysunki mają być wczytywane wielowątkowo,
 • TASKBAR - zmienna określa czy rysunki ZWCADa będą wyświetlać się pojedynczo czy grupowo w Menedżerze zadań Windows.

9 Przedmioty

16 innych produktów w tej samej kategorii: